Om mig

Mitt namn är Kristina Yngwe, och är riksdagsledamot i Skåne läns Södra valkrets sedan september 2014. Jag är vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Jag kom in i politiken först i samband med EU-valet 2014 men har en lång erfarenhet av engagemang i det civila samhället, bland annat inom scoutrörelsen. Mellan 2011-2014 var jag ordförande för LRF Ungdomen, som är ett av Sveriges största ungdomsförbund med över 18 000 medlemmar. Där arbetade jag med frågor bland annat rörande de gröna näringarnas framtid och möjligheten att driva och utveckla företag på landsbygden.

Jag är utbildad mark/växtagronom vid SLU och jobbar idag som rådgivare på Hushållningssällskapet Malmöhus, där jag bland annat hjälper kunder med EU-ansökningar samt arbetar med frågor kopplat till lantbrukets hållbarhet. Då jag även driver en växtodlingsgård utanför Ystad samt är involverad i föräldragården utanför Sjöbo så vet jag hur vardagen som lantbrukare och småföretagare ser ut.

Förutom min agronomexamen så har jag dessutom en bakgrund med studier i bland annat nationalekonomi och statsvetenskap, som tillsammans med erfarenheter från volontärarbete i Senegal, och andra internationella utbyten gett insikter om hur viktig öppenhet och samarbete mellan länder och människor är.

De frågor som ligger mig varmt om hjärtat rör bra och säker mat, en hållbar konsumtion och en levande landsbygd, men också önskan att leva i ett jämlikt och rättvist samhälle. Jag drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som väger på våra åkrar och i skogen. I Sverige sitter vi verkligen på en guldgruva när det gäller att kunna förse framtidens biobaserade samhälle med livsmedel, energi, grön kemi etc. Det gäller bara att vi politiker tar vårt ansvar och pekar ut vägen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s